Rozvětvená rodina - Vývoj různých linií v rodině Chen.

13.03.2015 20:08

Napsal Dietmar Stubenbaum (původně publikováno v Taijiquan & Qigong Journal 4/2000), originál je na www.die-pagode.de.

O původu taijiquan existuje mnoho teorií. Dietmar Stubenbaum posbíral nejdůležitější pasáže z kronik klanu Chen, ve kterých se nachází informace o jednotlivých členech rodiny. Jeho učitel Chen Peishan mu pak v závěru článku pomohá vyjasnit některé mylné představy o historii chen taijiquan.

Různé názvy pro formy a styly taijiquan vedou často k zmatkům. Navíc používání některých pojmů může být v různých kontextech zavádějící. Dietmar Stubenbaum, který studoval různé verze stylu Chen a který se setkal s mnoha známými mistry v Číně a na Taiwanu vysvětluje klasifikaci Daijia a Xiajia, Laojia a Xinjia a také Zhaobao a Huleijia Taijiquan.

Zakladatelem bojového umění klanu Chen je pravděpodobně Chen Pu (Bo) z prefektury Zezhou v provincii Shanxi (dnes Jincheng). Chen Pu se přestěhoval z Zezhou do okresu Hongon, který opustil v roce 1372 a přestěhoval se do malého města o dvacet mil na jihovýchod od Huaiqing v provincii Henan. Místní obyvatelé si Chen Pua vážili pro jeho šlechetnost a dovednosti bojového umění. Chen Pu se stěhoval ještě jednou, protože město bylo často zaplavováno, do Changyanu, šest mil na východ od města Wen.

Nedaleko bylo pohoří Qingfeng, ve kterém se skrývali před policií bandité. Odtud vyráželi na svoje výpravy, a tak byli lidé v Changyan často napadáni až začalo být těžké normálně žít. Chen Pu se s tím nechtěl smířit, založil školu bojového umění a učil mladší lidi čínskému boxu a zacházení se zbraněmi. Jeho motivací bylo chránit majetek obce. Většina obyvatel se jmenovala přijímenim Chen, a protože městem procházel od severu k jihu kanál, bylo město přejmenováno z Changyan na "Chenjiagou" (Jia - rodiny, Gou - kanál, udolí).

Chen Wangting (asi 1600 - 1680), také nazývaný Zouting z deváté generace rodiny Chen, žil na konci období dynastie Ming a na začátku odbobí dynastie Qing. Už jako dítě cvičil bojová umění svých předků velmi tvrdě. Byl to dobře vzdělaný muž, výborný kaligraf, a říkalo se, že je mistrem pera a meče. Následující příběh je napsán v kronice rodiny v roce 1754 (doplněný v roce 1822):

"Chen Wangting složil úřednické zkoušky na konci období dynastie Ming a vojenské zkoušky na začátku období dynastie Qing. Byl mistrem bojových umění, vytvořil formy s šavlí a s kopím, proslavil se v provincii Shandong díky svým úspěšným bojům proti banditům. V klidnějších časech studoval klasické texty a cvičil taijiquan. Chen Wangting je zakladatelem Taijiquan stylu Chen. Využil svoje dovednosti z boje a vojenského plánování, principy yin a yang z yijingu (Knihy proměn), teorii jingluo tradiční čínské medicíny a daoyin qigong a vyvtvořil taijiquan."

Chen Yousheng a Chen Youben ze 14té generace klanu Chen byli syny slavného Chen Gongzhao. Chen Yousheng složil státní zkoušky jako civilní úředník mezi rokem 1820 a 1830. Cvičil velmi dobře taijiquan, a zemřel nešťastnou náhodou, utonul v moři. Jeho mladší bratr Youben byl také velmi dobrý v taijiquan, byl skromný a dobře vychovaný. Oba byli v té době nejschopnějšími odborníky v taijiquan.

Chen Changxing (1771 - 1853), také se mu říkalo Yunting, byl ze 14té generace rodiny Chen, se učil od svého otce Chen Bingwanga. Je autorem dokumentu "Deset charakteristik taijiquan", který vyvětluje základní body aplikací ve prvků formě. Pracoval jako bodyguard a průvodce v Shandongu a byl učitelem bojových umění ve škole v domě Chen Dehua, kde se od něho pravděpodobně učil taijiquan také Yang Luchan.

Chen Xin (1849 - 1929), ze 16té generace rodiny Chen, nazývaný také Pinsan, byl třetím synem a pátým potomkem Chen Zhongshena. Taijiquan se učil jako dítě od svého otce a později studoval literaturu. Je autorem "Chen Shi Taijiquan Tushuo" (Ilustrovaného manuálu Taijiquan rodiny Chen), "Chen Shi Jia Sheng" (Kroniky rodiny Chen), "San San Liu Quan Pu" (336 manuál čínského boxu) a dalších publikací. Na Ilustrovaném manuálu taijiquan rodiny Chen pracoval 12 let, snažil se jako první chen taijiquan dobře popsat. Neměl žádné potomky a měl obavy, že by jeho práce mohla být ztracena, a proto předal svoje texty synovi svého bratra, Chen Chunyuanovi. Řekl mu, aby je raději spálil, pokud by se měly dostat do špatných rukou. Kniha Chen Shi Taijiquan Tushuo byla poprvé vydána v roce 1933 v Kaifengu. Kopie San San Liu Quan Pu, které měli Chen Lixian a Chen Kezhong se během války ztratily.

Chen Peishan, který se nadšeně zabývá výzkumem historie svých předků, upozorňuje na obvykle tradované omyly: "V době Chen Wangtinga vyučovala rodina Chen mnoho metod čínského boxu a používání zbraní. Můj otec a další členové rodiny říkají každý něco jiného o počtu forem. Nemohu potvrdit existenci sedmi forem (jak se často uvádí). Neexistují žádné důkazy o tom, že by Chen Changxing upravil Chen Wangtingovy formy do dnes v Chenjiagou používaných forem yilu and erlu. Tvrzení, že Chen Youben vytvořil nový rámec xinjia není možné doložit z historických dokumentů rodiny Chen ani z orální tradice. Někdo napsal nepodložené trvzení (které se pak používá a publikuje po celém světě), které nebylo kriticky zkoumáno a ověřeno. Dnes existující daijia a xiaojia v taijiquan rodiny Chen bychom měli chápat jako vedle sebe vznikající tradice, které přímo nebo nepřímo zrodily zhaobao, yang, wu, wu (Hao) a sun taijiquan."

Vyvětlení základních termínů taijiquan
První tištěné publikace o Taijiquan rodiny Chen jsou od Chen Xina (Chen Shi Taijiquan Tushuo) a Chen Jijua (Chenshi Taijiquan Ru Men Zongjie). Popisují a ilustrují formy ve 13 částech. Nepoužívají při popisu Chen Taijiquan dnes zavedené termíny jako laojia (starý rámec), dajia (velký ramec), xiaojia (malý rámec) a xinjia (nový rámec). Dajia ma dnes dve originalni podoby, starou (laojia) a novou (xinjia). Tvrdí se, že formy xinjia vytvořil přímo Chen Fake (1887 - 1957) osobně. Xinjia zdůrazňuje vnější spirálový pohyb více než laojia, ta vypadá zvenku klidnějši a jednodušší.

Linie nebo tradice dajia je velmi populární a má mnoho následovníků. Chen Xiaowang je oficálním reprezentantem dajia linie rodiny Chen. Traduje se, že xiaojia (malý rámec) pochází od Chen Wangtinga, Chen Youbena a Chen Xina. Jejich potomci jsou rodina Chen Lixiana (1922 - 1983), kterou dnes reprezentují Chen Peishan, Chen Peilin and Chen Peiju. Chen Lixianova sestra, Chen Liqing, je první ženou oficiálně zapsanou jako mistryně bojového umění záznamech rodiny Chen. Dalšími reprezentanty xiaojia jsou rodiny Chen Boxiana (zemřel v roce 1989) a Chen Boxianga. Nejvýraznějším rozdílem mezi starými formami dajia a xiaojia (kromě odlišných pohybů ve formě) je to, že ve velkém rámci se zvedají při spirálovém pohybu lokty horizontálně od dantianu do výše ramen.

To v xiaojia vůbec neexistuje. Spirálový pohyb rukou vždy začíná s kompaktním loktem, který zůstává v pozici mezi vertikálou a horizontálou. Tento konkrétní rozdíl je možná základem termínů velký a malý rámec, protože tyto principy jsou pak aplikovány ve všech pohybech v sestavě. Tvrzení, že dajia používá velké a xiaojia malé pohyby není správné. Obě formy používají velké kruhy na začátku studia (svým specifickým způsobem) k uvolnění vazů a šlach a k otevření kloubů. Postupné studium a porozumění umožňuje spirálový pohyb změnšit, až nakonec není zvenčí nic vidět.

Zhaobao taijiquan
Chen Qingqing (1795 - 1868) z 15té generace klanu Chen se učil od Chen Youbena. Je reprezentantem xiaojia. Oženil se a žil ve městě Zhaobao, a měl zde mnoho studentů. Toto taijiquan se nazývá podle města "Zhaobao taijiquan". Někdy je název delší, a říká se mu podle jména učitele, například "He Jia Zhaobao Taijiquan" (kde He je přijímení, jia znamená rodinu) nebo podle nějaké konkrétní charakteristiky daného stylu, například "Dajia zhaobao taijiquan" - velký rámec zhaobao taijiquan. Představitelé zhaobao taijiquan tvrdí, že rodina Chen získala svoje taijiquan od Jiang Fa, který pocházel z Zhaobao. To je ovšem pochybné, a reprezentanti Zhaobao spolu často v této věci nesouhlasí. Většina se shodne na tom, že Chen Qingping učil taijiquan v Zhaobao.

Huleijia
Chen Qingping měl velmi nadaného studenta Taijiquan, který se jmenoval Li Jingyan. Jeho následovníci na pevninské Číně říkají, že cvičí huleijia. Huleijia taijiquan se dnes především vyučuje ve vesnici Wanggedun nedaleko Chenjiagou. Nejdůležitější charakteristikou huleijia jsou výrazně vibrující pohyby, jakoby se tělo třáslo po zásahu elektřinou. To se v Chenjiagou často vysvětluje s humorem takto: Chen Qingping se ve svém pokročilém věku lehce chvěl ve všech pohybech, takže jeho studenti nejen kopírovali jeho taijiquan, ale kopírovali také třesení starého muže. Huleijia a zhaobao taijiquan byly založeny Chen Qingpingem, po jeho smrti jeho studenti formy modifikovali a rozdělili je do dvou odlišných stylů. Huleijia a zhaobao používají kompaktní loket, jako xiaojia. V zhaobao taijiquan nejsou vnější spirálové pohyby rukou vidět. V zhaobao není druhá sestava (erlu, paochui), ovšem huleijia ji má. Úzká vazba mezi zhaobao, huleijia a xiaojia je evidentní, mají podobnou vnější formu pohybů, a především pozici loků je podobná. Odlišné pohyby neznamenají uplatnění jiných principů vnitřního vývoje nebo procesů jako řízení qi. Vnější forma (taolu) může být provedena různě při zachování stejných základních vnitřních principů. Je jen jedno taijiquan, jak často opakují mnozí mistři. Je třeba ale správně pochopit teorii taijiquan.

Styl chen na Taiwanu
Po té, co Chang Kai-shek a jeho následovící dorazili v roce 1949 na Taiwan, začal se tento ostrov bouřlivě vyvíjet. S Chang Kai-shekem přišlo 1,2 mnilionu lidí a mnozí z nich byly mistry Taijiquan a severních stylů bojových umění. Taijiquan se vyučovalo v malé komunitě, a velmi kvalitně. Několik z učitelů zde zmíníme.

Du Yuzhi (1886 - 1990), syn vladního úředníka Du Yomeije, se svoje Taijiquan naučil od Chen Yanxiho ze 16té generace klanu Chen, který byl otcem Chen Fake. Chen Yanxi se živil jako bodyguard a učitel bojových umění v rodině Du. Když byl starší a přestal pracovat, nahradil ho Chen Mingbiao. Du Yuzhi měl tedy velké šťěstí, že se mohl učit od dvou různých expertů z klanu Chen. Naučil se dajia od Chen Yanxiho a xiaojia ho učil Chen Mingbiao. Když se mistr Du stal sám učitelem, vyučoval svoje žáky obě linie.

Pan Yongzhou (1905 - 1996) studoval v Pekingu u Chen Fake, pak emigroval na Taiwan a zde založil Asociaci taijiquan. Měl mnoho žáků. Wang Jinran byl studentem Chen Yingde z linie Chen Qing-ping - Li Jingyuan - Yang Hu. Cvičil huleijia, které se na Taiwanu říká xiaojia taijiquan.